Chương trình khuyến mại ''THÁNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG'' Tháng 4

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI "THÁNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG" Giảm 15% giá phụ tùng gầm, máy cho tất cả các xe Toyota vào làm dịch vụ tại Toyota Quảng Ninh.

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI "THÁNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG"

1/ Thời gian áp dụng: Từ ngày 10/04/2017 ~ 30/05/2017

2/ Đối tượng áp dụng: Dành cho tất cả khách hàng vào làm dịch vụ tại TQN

3/ Nội dung chương trình:

Giảm 15% giá phụ tùng gầm, máy cho tất cả các xe Toyota vào làm dịch vụ tại Toyota Quảng Ninh.

Chú ý: Không giảm giá cho tiền công lao động

4/ Đối tượng không được áp dụng chương trình:

  • Không áp dụng cho khách hàng mua lẻ phụ tùng.
  • Không áp dụng cho các xe sửa chữa do “Công ty Bảo hiểm” thanh toán.
  • Không áp dụng cho những khách hàng thanh toán tiền mặt 100% cho trị giá sửa chữa nhưng lấy hóa đơn theo tên của Công ty bảo hiểm để hoàn thanh toán.
  • Không sử dụng đồng thời nhiều khuyến mại trong 01 lần làm dịch vụ.