Chương trình khuyến mại tháng 6 & 7 Khi mua VIOS, INNOVA

Chương trình khuyến mại cho tất cả khách hàng mua xe VIOS, và INNOVA trong tháng 6 & 7 - Tặng một năm bảo hiểm vật chất hoặc đầu DVD & Camera lùi

anh minh hoa

Một số lưu ý về điều kiện nhận khuyến mại của khách hàng:

– Điều kiện “Thanh toán đầy đủ 100%” được hiểu là: KH đã hoàn thành việc thanh toán
100% giá trị xe và Đại lý đã xuất hóa đơn đỏ trong thời gian từ 1/6 đến 31/7/2018.
– Đối với khách hàng mua lô ViosInnova được phê duyệt bởi TMV (ngoại trừ khách lô
Innova E), KH có thể lựa chọn giữa ưu đãi theo chính sách mua lô hoặc theo chương
trình khuyến mãi trong tháng.
– Với từng gói KM, Đại lý cần gửi đầy đủ các chứng từ để làm thanh toán với TMV
(Chi tiết nêu tại Phần III )
*) Chương trình không căn cứ theo thời điểm giao/nhận xe hay ký Hợp đồng

Thông tin liên hệ phụ trách bán hàng:

Hotline: 0941.861.862